Taakbalk

Onderzoeksgeïnformeerd studiemateriaal: Screen je studiemateriaal

Categorie 1: Gebruik van wetenschappelijke bronnen

Varianten

1. Er wordt gebruik gemaakt van oorspronkelijk bronnenmateriaal.

 Consequent Meestal Sporadisch Nooit

2. Er wordt gebruik gemaakt van secundair bronnenmateriaal.

 Consequent Meestal Sporadisch Nooit

3. Er wordt gewerkt met oorspronkelijke artikels uit wetenschappelijke bronnen.

 Consequent Meestal Sporadisch Nooit

4. Er worden verschillende types onderzoek (kwalitatief, kwantitatief) gebruikt.

 Consequent Meestal Sporadisch Nooit

5. Er worden bronnen van nog niet gepubliceerde onderzoek gebruikt.

 Consequent Meestal Sporadisch Nooit

6. Er wordt in het studiemateriaal vermeld waar extra wetenschappelijk materiaal te vinden is.

 Consequent Meestal Sporadisch Nooit

7. De inhouden van het studiemateriaal zijn op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd.

 Consequent Meestal Sporadisch Nooit

8. Er wordt gebruik gemaakt van eigen, door de auteur uitgevoerd, onderzoek.

 Consequent Meestal Sporadisch Nooit

9. De meest recente bronnen worden gebruikt.

 Consequent Meestal Sporadisch Nooit

De bovenstaande varianten geven een mogelijke invulling van deze categorie. Hoe zou je je nu globaal scoren voor deze categorie?

Kernvragen

1. Er worden wetenschappelijke bronnen gebruikt.

 Consequent Meestal Sporadisch Nooit